Op deze webstek maak je kennis met onze club en haar werking. De Diestse turnvereniging heeft reeds 100 jaar geschiedenis geschreven. Je vindt hier volgende informatie:

Bestuur: wie zorgt voor het reilen en zeilen op dit moment.

Trainers: enthousiaste begeleiders van onze gymnasten.

Disciplines: overzicht van de huidige disciplines die je in onze club kan beoefenen