Demo

Gymnastiek en spektakel in een geheel waarbij jongens en meisjes samen in de spotlight staan. Een combinatie van acro, tumbling en dans.

Pré Competitie Jong:

Voorbereiding waarbij intensief wordt getraind op basistechnieken gymnastiek om vlot in een competitiegroep te stappen. Hier werk je aan een topconditie en de basiselementen gymnastiek. Je dient echt wel wat aanleg voor turnen te hebben. Kandidaten worden geselecteerd op basis van enkele testen.

Vanaf 5 jaar (na testen) op zaterdag van 15u30 tot 17u.

Demo Plus:

De ideale voorbereiding voor de testen en deelname aan de demogymcompetitie, waar acrobatische figuren en tumblingoefeningen worden aangeleerd.

Vanaf 8 jaar (na testen) op donderdag van 18u tot 20u en op zondag 11u tot 13u.

Competitie Demo:(Na testen)

Demonstratiegymnastiek is een mengeling van dans, gymnastiek en spektakel. Met de ganse ploeg wordt een jaar hard gewerkt om een gym- en dansoefening perfect te kunnen uitvoeren op wedstrijden.

Op dinsdag van 18u tot 20u, op vrijdag 17u tot 20u en zaterdag van 17u tot 20u.

Competitie Demo – Dans:(Na testen)

Op zaterdag van 17u tot 20u.