Ritmische Gymnastiek

Gymnastiek waarbij sierlijk turnen op muziek centraal staat in combinatie met lint, bal, knots of hoepel. Dit op een aangename recreatieve manier.

Vanaf 8 jaar op zaterdag van 11u tot 13u.