Huishoudelijk Reglement

Alle communicatie van de club verloopt via email en is ook terug te vinden op de website

Communicatie betreffende praktische zaken (afwezigheid, benodigdheden voor de training…) verloopt via de whatsapp van de groep.

Gymnasten komen tijdig naar de training (ca. 5 minuten op voorhand) en wonen de trainingen met regelmaat bij zodat ze goed voorbereid kunnen worden op het turnfeest.

De gymnasten dragen sportieve kledij (T-shirt, short/legging) en zorgen ervoor dat de haren bij elkaar zijn (dot, staart of vlecht).

Clubkledij kan gepast en besteld worden tijdens de pasdagen.

Schoenen zijn verboden op de turnvloer. Deze kan enkel betreden worden op sokken, blote voeten of turnslofjes.

Rugzakken en kledij laten we in de kleedkamers. De kleedkamer moet proper worden achtergelaten, d.w.z. afval moet in de daartoe bestemde vuilbak gedeponeerd worden.

GSM’s worden tijdens de training niet gebruikt en worden bewaard in de GSM-hotels. De club is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging.

Elke gymnast brengt een drinkbus met water mee (geen frisdrank of energydrankjes).

Bij trainingen van meer dan een uur kan er een gezond tussendoortje meegebracht worden.

Het is verboden juwelen te dragen tijdens de trainingen: deze kunnen anderen kwetsen tijdens het trainen. De club is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging.

De naam van de gymnast dient in alle kledij te staan, zodat bij achterlaten dit terug aan de juiste gymnast kan worden bezorgd. De club is niet verantwoordelijk bij verlies. Verloren voorwerpen worden een maand bewaard in de zaal bij de ‘verloren-voorwerpentafel’ en worden nadien geschonken aan een goed doel.

Ouders kunnen de trainingen bijwonen, maar mengen zich niet in de training. Bij vragen of problemen worden de trainers persoonlijk aangesproken buiten de trainingsuren.

De gymnasten dienen respect te hebben voor het materiaal van de club, alsook respect voor de kledij van zichzelf en medegymnasten en respect voor de trainers en de medegymnasten.

I.v.m. de publicatie van foto’s van gymnasten op de website en social media is er bij de inschrijving de mogelijkheid voorzien om hiervoor al dan niet toestemming te geven, overeenkomstig de GDPR-regelgeving.